GEMS nedir?

gems nedir

GEMS nedir?

GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

GEMS, Kaliforniya Üniversitesinde 1968 yılından bu yana matematik üzerine yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda oluşturulan ve sürekli geliştirilerek dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uygulanan bir programdır.

Karaarslan Anaokulu’nda çocukların eğlenerek, keşfederek, merak duygusu ile başlayan araştırma süreci matematik ve fen alanlarının temellerinin sağlam zemine kurulmasına olanak sağlar. Çocuklar; matematik terimleri ve doğa etkinliklerini bazen bir dinozordan bazen ise bir uzaydan yola çıkarak öğrenirler. Öğretmenlerin kolaylaştırıcı olduğu Gems etkinliklerinde başrolde her zaman çocuk vardır. Çocuğa öğrenmenin zevkini aşılayan bu program ayrıca matematik ve fen alanlarının da zenginliği konusunda çocukta farkındalık yaratır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır:
– Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
– Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
– Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
– Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak. 

GEMS’in Hedefleri

GEMS Programının hedefleri Barber ve Bergman (1988)’e göre aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

 • Matematik ve fenin birleştirilerek bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasını,
 • Öğrencilerin matematik ve fenin temel kavramlarını anlamalarını,
 • Matematik ve fene karşı olumlu tutum geliştirilmesini,
 • Matematik ve fen becerilerinin önemini kavratıp bunları öğrencilere kazandırmak,
 • Öğrencilerin bağımsız öğrenen, eleştirel düşünebilen, sorgulama, analiz, sentez yapabilen, varsayımlarda bulunabilen, çıkarımda bulunabilen, yeni fikirler üretebilen…vs. kısaca bir bilim insanı gibi çevreyi algılamasını,
 • Ailelerin öğrenme öğretme sürecinde aktif rol almasını,
 • Uygulama yönelik etkinlikler ile öğrenmenin kalıcılığını,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır.

Matematik ve Bilim

Çocuklar günlük hayatlarında etraflarında olanları araştırırken ve keşfederken matematik dünyasının içine girerler. Oyun sırasında çocuklar doğal olarak nesneleri gruplara ayırır, belli bir sıraya sokar, yemek için alışveriş yapar, yemek pişirir ve arkadaşlarına ikram ederler. Öğrenciler kendi matematik becerilerinin gelişmesinde etkin rol alırlar. Matematik programının amacı okul öncesi dönemde çocuğu matematik kavramlarıyla tanıştırmaktır. Sınıflandırmak, ölçmek, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilmek, sınıflandırmak ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamak,  parça-parça-bütün ilişkisini anlama (bir yarım bardak bir yarım bardak daha eklersek bir bardak eder veya iki üçgen birleşirse bir kare yapar),  matematik terminolojisini kullanma, cetvel, tartı, saat gibi matematik malzemelerini kullanma yapılan çalışmalardır.

 • Ritmik Sayma
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Karşılaştırma
 • Grafik Oluşturma
 • Deney ve gözlem çalışmaları bileme ve araştırmaya olan meraklarını arttırmayı hedefler.

Okulumuzda Gems’i uygulamamızın amacı, öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak, böylelikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaçla farklı eğitim sistemlerini incelemekte ve öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz eğitim programlarını programımıza entegre etmekteyiz.

GEMS aktivitelerine de bu amaçla programda yer verilmektedir. ‘Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler’ olarak çevrilen GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.

Çalışmalarımızda miktar (azlık – çokluk) , sayı, zaman, boyut, 5 duyu, şekil ve yer-yön-konum gibi kavramlara sıklıkla yer verilmektedir.

Özel Marmaris Karaarslan Anaokulu eğitim uygulamaları:

Montessori Eğitim Sistemi nedir?

Waldorf Eğitim Sistemi Nedir?

GEMS Nedir?

STEM Nedir?

High/Scope programı nedir?

Akademik kadromuzun eğitimleri